Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 marca 2018

Kiedy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia ze składek

209

Nasza firma wypłaca pracownikom zajmującym niektóre stanowiska ekwiwalent za pranie własnej odzieży roboczej. Ekwiwalent jest ustalany w oparciu o ceny usług z lokalnej pralni i wypłacany co miesiąc lub co dwa miesiące w zależności od stopnia zabrudzenia. Czy ekwiwalent może być zwolniony ze składek na ZUS?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli jest to stała, ryczałtowa kwota tego świadczenia, nawet oszacowana na podstawie cen usług stosowanych przez pralnie, to według ZUS podlega ona oskładkowaniu.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyjątkiem wynagrodzenia chorobowego). Podstawy wymiaru, w ramach wyjątku, nie stanowi jednak m.in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z odpowiednimi przepisami, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego.

I tu należałoby odwołać się do przepisów kodeksu pracy z zakresu bhp. Zgodnie z nimi, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;

  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp. Pracodawca jest też obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.