Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZASIŁKI

1 sierpnia 2018

Kiedy do celów zasiłkowych podwyższyć podstawę wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności

183

Osoba prowadząca działalność gospodarczą była za zwolnieniu lekarskim 10 dnia maja i 10 dni czerwca. Będąc na zwolnieniu dowiedziała się, że jest w ciąży. W związku z tym chce od maja płacić podwyższoną stawkę ZUS. Czy ZUS licząc średnią z 12 miesięcy nie zakwestionuje maja i czerwca 

ODPOWIEDŹ

Tak, można zacząć opłacać składki społeczne od zadeklarowanej wyższej niż minimalna podstawy wymiaru by po urodzeniu dziecka otrzymywać wyższy zasiłek macierzyński. Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach.

UZASADNIENIE

Po pierwsze, jeżeli w maju i czerwcu przedsiębiorca chorował i miał prawo do zasiłku chorobowego i jednocześnie od maja zamierza opłacać składki społeczne (wszystkie, a nie tylko chorobową) od wyższej podstawy niż ustawowa najniższa, to nie będzie mógł obniżyć podstawy ani za maj ani za czerwiec, proporcjonalnie do okresu niewykonywania pracy z powodu choroby. Zmniejszeniu ulega bowiem tylko podstawa najniższa tj. stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (lub dla początkujących - 30% mininalnego wynagrodzenia za pracę).

Po drugie, oczywiście podstawa zasiłku chorobowego za maj i czerwiec nie ulegnie zmianie. Będzie to średnia miesięczna podstawa składek chorobowych za okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. - o ile przez cały ten czas działalność była już prowadzona.

Po trzecie, aby w przyszłości otrzymywać wyższy zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka - a więc obliczony już z uwzględnieniem większych podstaw składek chorobowych - osoba prowadząca działalność nie powinna pobierać zasiłków chorobowych czy opiekuńczych przez co najmniej 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające miesiąc porodu.

A to dlatego, że ZUS nie ustala na nowo podstawy wymiaru danego zasiłku, jeżeli między okresami pobierania zasił...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.