Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Karta Nauczyciela - zmiany od 1 września 2018 roku

0 878

Od 1 września 2018 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela. Dotyczą one m.in. oceny pracy nauczyciela; nawiązania, zmiany i rozwiązanie stosunku pracy czy pensum.

Już w art. 1 Karty Nauczyciela (dalej: Karta) znalazły się pierwsze z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź