Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Projekt przewiduje, że zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. To oznacza, że zmiana może wejść w życie już w grudniu 2022 lub styczniu 2023 roku.

Skierowany do kon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź