Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA , ZASIŁKI

17 września 2017

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba pobierająca zasiłek macierzyński wykonująca umowę zlecenia

199

Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która z tytułu zatrudnienia w innym zakładzie pracy pobiera zasiłek macierzyński. Czy osoba taka podlega ubezpieczeniom? A jeśli tak, to jakim?  

Odpowiedź

Z tytułu umowy zlecenia osoba ta podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednak może wyrazić wolę przystąpienia do ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

UZASADNIENIe

Osoby wykonujące m.in. umowę zlecenia, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo tym ubezpieczeniom z racji pobierania zasiłku. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, zostać objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów. Oznacza to, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego, z tytułu którego osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, jest tytułem wiodącym i mimo podjęcia dodatkowej pracy w ramach zlecenia, osoba pozostaje przy ubezpieczeniach jako zasiłkobiorca. Nie ma znaczenia czy zawarcie umowy zlecenia nastąpiło z własnym pracodawcą, czy z obcym podmiotem. Nie ma to wpł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę