Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 lipca 2018

Jak zastąpić głównego księgowego w instytucji kultury

228

Czy główny księgowy instytucji kultury może złożyć wniosek o urlop bezpłatny np. na rok? Ponieważ w instytucji nie ma księgowych to czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na stanowisko głównego księgowego? Proszę wskazać jakie są rozwiązania w takim przypadku, jak zatrudnić nową osobę, czy może to być gł. księgowa z dowolnej jednostki jst, która chce podjąć dodatkowe zatrudnienie?

ODPOWIEDŹ

Tak, można zatrudnić osobę na zastępstwo, która spełnia wymagania dla głównych księgowych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

UZASADNIENIE

Działalność instytucji kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z jej przepisami, w sprawach tu nieuregulowanych, do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Kwestie związane z podstawą zatrudnienia, w tym urlopami bezpłatnymi, nie są przedmiotem unormowań ustawy o działalności kulturalnej stąd też w tym zakresie zastosowanie ma kodeks pracy.

Zatem, główny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wnioskować o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 k.p.

Druga kwestia dotyczy zorganizowania zastępstwa głównego księgowego na czas jego dłuższej nieobecności.

Uregulowania z zakresu powołania i funkcjonowania głównego księgowego nie znajdują się co prawda w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej, ale w związku z tym, że instytucje kultury są zaliczane do jednostek z zakresu finansów publicznych, należy tu odnieść się do ustawy o finansach publicz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.