Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , WYNAGRODZENIA

1 listopada 2018

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany wymiaru czasu pracy

194

Od 1 czerwca 2018 r. pracownik wykonuje pracę na 1/2 etatu. Do końca maja był zatrudniony na 1/4 wymiaru. Zachorował w sierpniu, a wcześniej w maju. Czy obliczyć wynagrodzenie chorobowe według podstawy ustalonej w maju (nie minęły 3 pełne miesiące) czy przyjąć wynagrodzenie za czerwiec i lipiec po zmianie etatu (zostało podwyższone z 600 zł do 1200 zł)?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie chorobowe za sierpień należy obliczyć z nowej podstawy wymiaru ustalonej z wynagrodzeń za czerwiec i lipiec, po zmianie części etatu.

UZASADNIENIE

Podstawy wymiaru wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego nie trzeba na nowo obliczać za każdym razem gdy pracownik zachoruje. Obowiązuje bowiem zasada, że podstawy wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Od tej zasady jest wyjątek. Dotyczy on sytuacji, gdy miedzy poszczególnymi okresami pobierania zasiłków/wynagrodzeń chorobowych, miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy. Wtedy nie ma znaczenia, że od ostatniej niezdolności nie minęły jeszcze trzy pełne miesiące. Podstawę wyznacza się z nowego okresu, odkąd pracownikowi przysługuje nowe wynagrodzenie po zmianie wielkości etatu.

Tak wynika z przepisów ustawy zasiłkowej. W razie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.