Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 marca 2018

Jak ustalić okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

206

Pracownik został zatrudniony od 1 lutego 2018 roku, a zachorował 19 lutego br. (zwolnienie do połowy marca). Do końca stycznia 2018 r. wykonywał umowę zlecenia dla innego podmiotu, ale bez ubezpieczenia chorobowego. Od kiedy można mu wypłacić wynagrodzenie chorobowe i jak wyliczyć wynagrodzenie za luty?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za okres od 3 marca.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Z kolei do zasiłku ubezpieczony nabywa prawo po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo. Jest to tzw. okres wyczekiwania na świadczenie. Wyjątki od tej zasady ustalone są w art. 4 ustawy zasiłkowej co oznacza, że w przypadkach tam wymienionych zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności (np. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, albo osoba ubezpieczona obowiązkowo ma wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego).

Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W opisanym przypadku, pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia (ubezpieczenia) i nie zaliczył jeszcze okresu wyczekiwania. Nie ma okresu u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.