Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik ma w umowie o pracę wpisane wynagrodzenie minimalne 2600 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania otrzymuje również premie zmienne do 30% podstawy. Czy jeśli od nowego roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2 800 zł, będzie można pozostawić pracownikowi pensję 2 600 zł i do tego wypłacać premie?

Odpowiedź

Tak. Premia może być dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, który wraz z wynagrodzeniem zasadniczym zapewni pracownikowi co najmniej stawkę minimalną obowiązującą w 2021 r.   

Uzasadnianie

Co roku od 1 stycznia rośnie wynagrodzenie minimalne z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Z zapowiedzi wynika, że może to być 2800 zł miesięcznie. 
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, ale bez:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodat...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.