Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 marca 2018

Jak ustalać zadania w systemie zadaniowego czasu pracy

217

Od przyszłego miesiąca chciałabym wprowadzić dla części pracowników zadaniowy czas pracy. Jak należy zorganizować pracę takim osobom? Czy należy zlecać zadania na bieżąco czy też należy je ustalić z wyprzedzeniem?

ODPOWIEDŹ

W zadaniowym systemie czasu pracy niedopuszczalne jest zlecanie zadań na bieżąco każdego dnia. Zadania powinny zostać określone z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem, a jeżeli są to zadania stałe, można je zamieścić bezpośrednio w umowie o pracę. Przepisy nie określają czasu, jaki należy wyznaczyć na realizację zadania w takim systemie czasu pracy.

UZASADNIENIE

W systemie tym pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny na wykonanie zleconych pracownikowi zadań. Wymiar zadań zleconych do wykonania w ramach zadaniowego czasu pracy powinien być określony tak, aby pracownik, przy dochowaniu zwykłej w danych okolicznościach staranności i sumienności, mógł je wykonać w ramach 8-godzinnej dobowej i przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy (art. 129 k.p.).

Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 k.p.

Ustalenie zadań należy do kompetencji pracodawcy. Wyznaczone zadania powinny być obiektywnie możliwe do wykonania w ramach takiego czasu, ale już ich realizacja będzie uzależniona od starań i zdolności pracownika. Pracownik, którego czas pracy jest mierzony zadaniami, ma swobodę w organizowaniu swego czasu pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że musi on wykonać zadania w określonym czasie.

WAŻNE: Zadaniowy czas pracy nie zmienia istoty stosunku pracy, polegającej na podporządkowaniu pracownika poleceniom pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym.

Może się zdarzyć, że pracownik ot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.