Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 marca 2018

Jak udzielić matce urlopu okolicznościowego z okazji urodzenia jej dziecka

181

Pracownica urodziła dziecko. Ma z tego tytułu prawo do urlopu okolicznościowego. Jak mamy go prawidłowo udzielić?

ODPOWIEDŹ

W praktyce prawidłowe udzielenie urlopu okolicznościowego matce z powodu urodzenia jej dzieci może okazać się niemożliwe.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w przypadku urodzenia się jego dziecka. Uprawnienie to służy każdemu pracownikowi- zarówno ojcu jak i matce.

O ile z jego wykorzystaniem przez mężczyznę nie ma kłopotu, o tyle w przypadku kobiety sprawa bardzo się komplikuje. Z chwilą porodu nabywa ona bowiem prawo do urlopu macierzyńskiego a to wyklucza korzystanie z urlopu okolicznościowego.

Obydwa te uprawnienia w zasadzie nie mogą się bowiem pokrywać- trudno bowiem zwolnić z pracy kogoś kto już z takiego zwolnienia korzysta. Teoretycznie pracodawca mógłby udzielić urlopu okolicznościowego już po zakończeniu urlopu macierzyńskiego w praktyce jednak jest to wątpliwe, bo urlop okolicznościowy powinien być udzielone w związku z zaistnieniem zdarzenia, z uwagi na które jest on udzielany.

Zakłada się, że powinna istnieć więź czasowa między faktem dającym prawo do urlopu okolicznościowego a jego udzieleniem. Stąd też płynie wniosek, że zwolnienie to powinno być udzielone w bezpośrednim związku czasowym lub przyczynowym z narodzinami dziecka.

WAŻNE: Nie można udzielić kobiecie urlopu okolicznościowego związanego z urodzeniem jej dziecka po wykorzystaniu przez nią urlopu macierzyńskiego.

Jak wi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.