Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 lipca 2018

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownicą na urlopie wychowawczym

208

Firma X (duży podmiot sprzedający odzież) zawiera z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą umowy w ramach których sprzedają one jej wyroby.  Te podmioty wystawiają faktury firmie X na świadczone przez nie usługi. Jedna z pracownik zatrudnionych w takiej firmie poszła na urlop wychowawczy. W tym czasie firma, która ją zatrudniała została zlikwidowana, więc przeniesiono ją do kolejnego podmiotu gospodarczego. Ten również został zlikwidowany, więc trafiła do trzeciej firmy. Po urlopie ta pani nie chce wracać już do firmy (znalazła sobie inna pracę), a dodatkowo trzecia firma nie ma dla niej miejsca pracy). Jak rozwiązać z tą osobą umowę o pracę (porozumienie, likwidacja stanowiska pracy, czy jeszcze inaczej) - firma chce być w porządku w stosunku do pracownicy, jaki powinien być okres wypowiedzenia, jaka odprawa? Co w pisać w świadectwo pracy?

ODPOWIEDŹ

Rozumiem, że pracownica zakończy urlop wychowawczy i dopiero potem ma dojść do rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli tak, to najprostszym wyjściem i sposobem na zakończenie stosunku pracy jest zastosowanie trybu porozumienia stron.

UZASADNIENIE

Pracownica kończąca urlop wychowawczy ma zapewnioną ze strony przepisów prawa pracy pewną gwarancję kontynuowania zatrudnienia po tym urlopie.

Mianowicie, po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (art. 1864 k.p.).

Zatem, generalnie pracodawca powinien przygotować się na powrót pracownicy i albo zwolnić dla niej jej stanowisko albo zaoferować inne, odpowiednie. Jednak jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1994 r. (sygn. akt I PRN 77/94), „(…) Brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę”. Oznacza to, że jeżeli pracownica po zakończonym urlopie zgłasza gotowość do pracy, chce dalej pracować, a pracodawca nie ma faktycznie możliwości przyjęcia jej na dotychczasowe lub inne stanowisko pracy (zgodnym z jej kwalifikacjami zawodowymi), to może dokonać ze swej strony wypowiedzenia jej umowy o pracę i jako przyczynę wskazać likwidację posady (w przypadku umowy na czas nieokreślony).

Jednak w opisanym przypadku to pracownica nie zamierza wrócić do pracy. Jej wolą jest zakończenie współpracy z dotychczasową firmą w celu podjęcia nowego zajęcia. Jeśli ta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.