Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 września 2017

Jak rozliczyć składki emerytalno-rentowe za miesiąc przekroczenia ich rocznej podstawy

196

Pracownik zarabia miesięcznie 11 500 zł. Jednak w październiku otrzyma dodatkową premię zadaniową ok. 15 000 zł. Jak rozliczyć składki za październik, jeżeli dojdzie do przekroczenia tzw. limitu 30-krotności?

ODPOWIEDŹ

Za październik należy opłacić składkę emerytalną i rentową od podstawy nie wyższej niż 24 390 zł. Natomiast pozostałe składki muszą być ustalone od pełnej kwoty przychodu.

UZASADNIENIE

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pracowników, w roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Ważne: W 2017 roku limit 30-krotności wynosi 127 890 zł. Należy pamiętać, że roczne ograniczenie nie dotyczy podstawy pozostałych składek tj. chorobowej, wypadkowej, zdrowotnej, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do osiągnięcia kwoty rocznego limitu, składkę emerytalną i rentową oblicza się i przekazuje do ZUS standardowo, a więc od uzyskanego w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy. Dopiero od nadwyżki ponad poziom ograniczenia, składek się nie pobiera. Płatnik po prostu zaprzestaje obliczać i opłacać te składki, po przekroczeniu przez pracownika kwoty rocznej podstawy ich wymiaru.

Zaniechanie opła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.