Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 czerwca 2018

Jak rozliczyć pracownicę, która w trakcie miesiąca urodziła dziecko

185

Pracownica zatrudniona od 1 czerwca 2017 roku na najniższej krajowej będąca w ciąży w kwietniu dostarczyła zwolnienie lekarskie od 9 kwietnia 2018 roku do 06 maja 2018 roku (to pierwsze zwolnienie od początku zatrudnienia tej pracownicy i jest to jedyna pracownica) W dniu 24 kwietnia 2018 roku urodziła dziecko i wystąpiliśmy do ZUS o wypłatę macierzyńskiego od 25 kwietnia 2018 roku. W jaki sposób poprawnie rozliczyć listę płac (podstawy za dni pracy i podstawy za chorobowe) w takim przypadku.

ODPOWIEDŹ

Za okres od 9 do 23 kwietnia pracownicy przysługiwało wynagrodzenie chorobowe 100%, a za okres od 24 (od dnia porodu) do 30 kwietnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, w wysokości 100 lub 80% w zależności od tego, jakie pracownica ma plany rodzicielskie.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie pracownicy wynosi w 2018 r. 2100 zł. Jest to minimalna stawka miesięczna dla pełnego etatu w tym roku. W związku z tym, za kwiecień rozliczenie płacowe wygląda tak:

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

  • 2100 zł : 30 = 70 zł

  • 70 zł x 22 dni choroby i pobierania zasiłku macierzyńskiego = 1540 zł

  • 2100 zł - 1 540 zł = 560 zł

Wynagrodzenie chorobowe 100% za okres niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży:

  • 2100 zł - 13,71% = 1 812,09 zł - podstawa wymiaru

  • 1812,09 zł : 30 = 60,40 zł

  • 60,40 zł x 15 dni (od 9 do 23 kwietnia) = 906 zł

Zasiłek macierzyński będzie wypłacał ZUS. Przysługuje on w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego oraz za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a za pozostały okres urlopu rodzicielskiego - 60% lub 80% jeżeli pracownica w ciągu 21 dni od dnia porodu złoży wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.