Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 listopada 2018

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia dla nauczyciela za czas opieki nad dzieckiem do lat 14

0 1000

Nauczyciel w placówce feryjnej ma prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Nauczyciel od września 2018 r. ma ponad pensum różne liczby godzin ponadwymiarowych w poszczególnych miesiącach oraz zastępstw. Czy w sytuacji, gdy nauczyciel korzysta z tego prawa np. w listopadzie, to godziny ponadwymiarowe i doraźne z tytułu zastępstw wlicza się od początku roku czy tylko za miesiąc, w którym korzysta z urlopu na opiekę?

ODPOWIEDŹ

Do podstawy wyli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź