Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 listopada 2018

Jak prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia dla nauczyciela za czas opieki nad dzieckiem do lat 14

195

Nauczyciel w placówce feryjnej ma prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Nauczyciel od września 2018 r. ma ponad pensum różne liczby godzin ponadwymiarowych w poszczególnych miesiącach oraz zastępstw. Czy w sytuacji, gdy nauczyciel korzysta z tego prawa np. w listopadzie, to godziny ponadwymiarowe i doraźne z tytułu zastępstw wlicza się od początku roku czy tylko za miesiąc, w którym korzysta z urlopu na opiekę?

ODPOWIEDŹ

Do podstawy wyliczenia wynagrodzenia za dzień urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem wlicza się wszystkie godziny nadliczbowe i zastępstwa od początku roku szkolnego, a nie tylko te, które wypracował nauczyciel w miesiącu, w którym sprawował opiekę.

UZASADNIENIE

W myśl art. 67e Kart nauczyciela nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Za okres opieki nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy.

W podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się m.in:

  • wynagrodzenie zasadnicze,

  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Natomiast okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.