Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 czerwca 2018

Jak płatnik ustala wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

195

Jaką wysokość składki wypadkowej powinna płacić firma PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne? Firma w ubiegłym roku zatrudniała średnio 11 osób, więc musi to zrobić sama.

ODPOWIEDŹ

Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,67%.

UZASADNIENIE

Płatnicy składek podlegający wpisowi do rejestru REGON, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

  • nie byli zobowiązani do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe

- sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dla tych płatników, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe odpowiada stopie procentowej określonej dla grupy działalności, do której płatnik należy. Wysokość stop procentowych składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Płatnik składek należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Sprawdzenia do jakiej grupy działalności należy płatnik składek dokonuje się w następujący sposób:

  • należy ustalić rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD 2007”), do które został zaklasyfikowany płatnik, oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, np. 71.12.Z „Działalność w zakresie inżynierii i zwi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.