Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 2018

Jak określić w umowie na zastępstwo czas trwania takiej umowy

201

Jeden z naszych pracowników zachorował w połowie listopada. Zwolnienie lekarskie kończy mu się pod koniec grudnia, jednak wszystko wskazuje na to, że nie wróci on do pracy jeszcze przez dłuższy czas. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki. W związku z tym powstała konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Jak powinniśmy zawrzeć umowę na zastępstwo? Czy wpisać do niej konkretne daty czy też formułkę, że umowa zostaje zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika? Czy obie możliwości są zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Tak, zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie jest dopuszczalne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) umowa na zastępstwo może zostać zawarta na czas trwania usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

W Kodeksie nie ma natomiast zapisów dotyczących sposobu wskazania daty końcowej trwania umowy o pracę na zastępstwo.Okres zatrudnienia w umowie na zastępstwo można zapisać jako konkretną datę kalendarzową trwania umowy będącą ostatnim dniem zwolnienia lekarskiego zastępowanego pracownika. W przypadku, gdyby jego nieobecność się przeciągała będzie można zawrzeć kolejną umowę na zastępstwo.

Należy pamiętać, że umów na zastępstwo nie aneksuje się, ponieważ umowa taka rozwiązuje się z chwilą nadejścia daty końcowej w niej wskazanej. Nie trzeba tutaj martwić się wielością zawartych umów, ponieważ umowy takie nie są obj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.