Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA

17 lipca 2017

Jak odwołać dyrektora szkoły i jak odwołać się od odwołania

218

Warto przemyśleć decyzję o odwołaniu dyrektora tak żeby nie narazić się na skuteczne odwołanie się dyrektora do Sądu Pracy (dyrektora odwołuje organ prowadzący w osobie prezydenta, burmistrza, wójta). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 38. ust.2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach można odwołać w trybie natychmiastowym dyrektora lub v-ce dyrektora.

Bardzo ważne jest uzyskanie wpierw opinii kuratora co do odwołania. Nie jest ona wiążąca, jednak pozytywna opinia co do zasady bardzo ułatwi ewentualne uzasadnienie decyzji  o odwołaniu.

Kwestią najistotniejszą jest zaistnienie szczególnego przypadku (na tym najmocniej skupi się sąd pracy badający sprawę) i drobiazgowe opisanie go (ich) w uzasadnieniu aktu odwołania. Liczne podpowiedzi co klasyfikuje się jako takie przypadki - choć nie jest to oczywiście katalog zamknięty - daje orzecznictwo sądów cywilnych i administracyjnych. Z jednej bowiem strony akt odwołania może być kontrolowany w trybie nadzorczym (administracyjnym) przez wojewodę, z drugiej strony dyrektor może odwołać się do sądu pracy (albo obie formy na raz). Dlatego też istotne jest, aby w akcie odwołania poinformować dyrektora o możliwości odwołania do Sądu pracy w terminie 14-dni. Jeżeli tego zaniechamy, dyrektor raczej skutecznie będzie mógł wnieść o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy. Nie trzeba konsultować odwołania ze związkami zawodowymi.

Co ciekawe – nawet zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej szkoły w ocenie sądów nie są uzasadnionym przypadkiem o którym mowa w powołanym przepisie (wyr. NSA, z dnia 11 maja 2012 r., I OSK 1971/2011). Za przypadki szczególnie uzasadnione rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty należy uznać: zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne); mające charakter n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.