Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

23 października 2018

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na udział w szkoleniu

146

Grupa pracowników jednego z działów odbędzie w grudniu 2-dniowe szkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (z inicjatywy pracodawcy). Godziny szkolenia będą się pokrywały z godzinami ich pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas szkolenia, jeżeli pracownicy otrzymują wynagrodzenia w stałych miesięcznych stawkach np. 4700 zł oraz miesięczne prowizje? Czy należy przyjąć prowizje z 3 ostatnich miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Nie, przy obliczaniu wynagrodzenia za czas szkolenia należy uwzględnić prowizję, ale z miesiąca, w którym wystąpiło zwolnienie, a nie z 3 miesięcy go poprzedzających.

UZASADNIENIE

Kodeks pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje m.in. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Oznacza to, że licząc wynagrodzenie za czas szkolenia, zmienne sk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę