Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 czerwca 2018

Jak obliczyć pracownicy kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

179

Pracownica jest zatrudniona na część etatu i zarabia 1000 zł miesięcznie. Ma prawo do zasiłku macierzyńskiego od 4 maja br. Jak ustalić jej podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego? Pracownica nie ma prawa do ulgi podatkowej - 46,33 zł miesięcznie.

ODPOWIEDŹ

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego należy ustalić w stosunku do świadczenia rodzicielskiego pomniejszonego proporcjonalnie do okresu pobierania tego zasiłku w danym miesiącu.

UZASADNIENIE

W celu ustalenia wysokości podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do poziomu świadczenia rodzicielskiego należy najpierw obliczyć zasiłek w wartości netto, a więc potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o tę zaliczkę jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego wynoszącego od 1 stycznia 2016 r. 1000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego netto podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Osobami uprawnionymi do otrzymania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego są osoby, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego w związku z urodzeniem się dziecka lub jego przysposobieniem, zarówno gdy zasiłek macierzyński przysługuje w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, w okresie urlopu wychowawczego, jak i wówczas gdy zasiłek ten przysługuje za okres po ustaniu ubezpieczenia (przy spełnieniu warunku co do kwoty tego zasiłku) Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje w okresie jego pobierania, za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego to rocznica miedzy kwotą świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na podatek. Jeżeli zasiłek macierzyński przysługuje za cześćmmiesiąca, kwota podwyższenia też jest ustalana adekwatnie do świadczenia rodzicielskiego pomniejszonego proporcjonalnie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.