Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za część miesiąca

220

Jak powinienem obliczyć wynagrodzenie za grudzień 2017 r. dla pracownika, który został zatrudniony na cały etat 1 grudnia i pracował do 15 grudnia włącznie. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2500 zł.

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi, za przepracowaną część miesiąca, należy wypłacić wynagrodzenie w wysokości 1447,20 zł.

UZASADNIENIE

Aby właściwie określić wynagrodzenie, trzeba zastosować metodologię określoną w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Prawidłowy sposób obliczania czasu pracy jest następujący:

  • podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

  • pomnożyć uzyskany z poprzedniego działania wynik przez liczbę godzin, jaką pracownik nie świadczył pracy z powodu zatrudnienia w trakcie miesiąca,

  • odjąć tak obliczoną kwotę wynagrodzenia od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Jeśli pracownik został zatrudniony na cał...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.