Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

7 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Jak należy liczyć „okres przepracowany” przy ustalaniu prawa do trzynastki za 2019 rok

152

Czy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. pracownikowi urzędu gminy, zatrudnionemu od 1 lipca 2019 r.  Pracownik ten chorował w październiku przez 3 dni. Resztę przepracował zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Pracował też w jedną wolną sobotę dodatkowo.

Odpowiedź


Tak, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.

Uzasadnienie


Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Natomiast pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Pojęcie „okres przepracowany” rozumie się jako czas faktycznego wykonywania pracy. 

WAŻNE:

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie określa terminów takich jak „cały rok kalendarzowy” czy „6 miesięcy”. Należy się więc odwołać do art. 114 Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni 30, a rok za 365 dni. Zatem, 6 miesięcy to 180 dni (6 x 30). 

Do tej liczby dni zalicza się:

  •     dni faktycznie wykonywanej pracy, zgodnie z ewidencją czasu pr...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.