Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY , ZASIŁKI

1 sierpnia 2018

Jak do podstawy wymiaru zasiłku wlicza się zawarte z pracownikiem umowy zlecenia

162

Pracownik zachorował w lipcu br. Oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie z dodatkowo zawieranych umów zleceń na wykonywanie czynności spoza zakresu jego obowiązków służbowych. Umowy przedstawiały się następująco: jedna trwała od 15 lutego do końca marca, druga od 5 kwietnia do 4 maja, a ostatnia została zawarta od 5 maja i cały czas jest wykonywana. Jak należy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za lipiec? Czy i które umowy wliczyć?

ODPOWIEDŹ

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za lipiec należy wliczyć, oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy, przychód z umowy zlecenia wypłacony za okres od kwietnia do czerwca tj. z umowy zawartej od 5 kwietnia oraz kolejnej - od 5 maja, trwającej cały czas.

UZASADNIENIE

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem jest w świetle ubezpieczeń traktowana jak rozszerzenie stosunku pracy, a przychód z niej podlega zsumowaniu z wynagrodzeniem z etatu i pełnemu oskładkowaniu. Dlatego też wynagrodzenie ze zlecenia jest uważane jako składnik ustalony do określonego terminu, do którego ma zastosowanie zasada wynikająca z art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nią, składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie.

Wynagrodzenie z tego tytułu należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Przy ustalaniu podstawy zasiłkowej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.