Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Gdzie zawrzeć wysokość ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych

203

Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy transport międzynarodowy. Kierowcy do tej pory otrzymywali ryczałt za nocleg w podróży służbowej w wysokości co najmniej w wysokości 25% limitu określonego w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Obecnie ten limit (25%) musimy zmniejszyć. Czy jest możliwość zmniejszenia ryczałtu za nocleg? Czy w takim sytuacji zapis o wielkości tego ryczałtu musi być zawarty w umowie o pracy czy tez może wystarczy umieścić go w układzie zbiorowym pracy?

ODPOWIEDŹ

Warunki zatrudniania pracowników, a więc także wielkość przysługujących im należności z tytułu odbywania podróży służbowych mogą być określone zarówno w układzie zbiorowym pracy, jak i w samej umowie o pracę. Sam wybór dokumentu, w którym znajdzie się stosowny zapis w tym zakresie zależy od samego pracodawcy. Limit wypłacany ryczałt za niewykorzystany nocleg może oczywiście być zmniejszony, ponieważ pracodawcę nie obejmują przepisy rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

UZASADNIENIE

Wspomniane rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, na co wskazuje sam tytuł tego aktu prawnego.

Natomiast wszyscy inni pracodawcy muszą sami określić wielkości należności przysługujących im pracownikom tytułu podróży służbowych. I tak na mocy art.775 §3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.