Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 stycznia 2018

Gdzie zawrzeć wysokość ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych

0 907

Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy transport międzynarodowy. Kierowcy do tej pory otrzymywali ryczałt za nocleg w podróży służbowej w wysokości co najmniej w wysokości 25% limitu określonego w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Obecnie ten limit (25%) musimy zmniejszyć. Czy jest możliwość zmniejszenia ryczałtu za nocleg? Czy w takim sytuacji zapis o wielkości tego ryczałtu musi być zawarty w umowie o pracy czy tez może wystarczy umieścić go w układzie zbiorowym pracy?

ODPOWIEDŹ

Warunki zatrudni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź