Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

9 kwietnia 2019

Fundusz Pracy sfinansuje Emerytury+ tylko w części

194

W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie źródeł finansowania jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów w 2019 roku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że informacje sugerujące, że „Emerytury+” finansowane będą w całości z środków Funduszu Pracy, są całkowicie nieprawdziwe.

Z oceny skutków regulacji załączonej do projektu ww. ustawy jednoznacznie wynika, że w bieżącym roku z Funduszu Pracy na cele związane z wypłatą „Emerytury+” zostanie przeznaczona kwota 111 mln złotych. Jest to koszt sfinansowania jednorazowych świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym do świadczenia przedemerytalnego oraz zasiłku przedemerytalnego, które to świadczenia są i tak finansowane w całości z Funduszu Pracy. To grupa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę