Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

6 grudnia 2017

Finansowanie przez pracodawcę wycieczki zagranicznej dla pracowników

193

Finansowanie części lub całości wycieczki zagranicznej dla pracowników z ZFŚS nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu podatkowego, a po stronie pracodawcy nie powoduje powstania obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2017 roku nr 0112-KDIL3-1.4011.282.2017.1.AGR

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca zorganizował wycieczkę zagraniczną dla swoich pracowników. Wycieczka obejmowała nocleg, wyżywienie, przelot samolotem i przejazd autokarem, opiekę rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu. Część kosztów uczestnictwa pracowników w tej wycieczce została pokryta ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka miała charakter ogólnodostępny i była skierowana do wszystkich pracowników, a udział w niej był w pełni dobrowolny. Wycieczka zorganizowana przez Wnioskodawcę miała na celu integrację pracowników, zwiększenie motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy.

Czy finansowanie części lub całości opisanych w stanie faktycznym świadczeń przez Wnioskodawcę z ZFŚS powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.