Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie warunki muszą spełniać stanowiska pracy osób pracujących przy komputerach. I kto za to odpowiada.

Odpowiedź

Zgodnie z zasadą ogólną ujęta w art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z art. 23715 k.p. 

Uzasadnienie

Mając na uwadze zasadę ogólną stanowiącą o odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników, ustawodawca zobowiązał pracodawcę do organizacji stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do tego rozporządzenia. 
Ustawodawca w rozporządzeniu tym zdefiniował:

 • monitor ekranowy jako urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu,
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowe jako przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:
  - wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,
  - wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,
  - wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek,
 • system komputerowy jako urządzenia wchodzące w skład wyposażenia podstawowego i dodatkowego stanowiska pracy wraz z oprogramowaniem,
 • pracownik pracującym na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy jako każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Ważne

Aby zachować bezpieczne i higieniczne warunki pracy przede wszystkim należy przygotować stanowisko pracy z komputerem. Organizacja stanowiska pracy z komputerem ma za zadanie wyposażenie stanowiska w odpowiednie ergonomiczne meble i sprzęt komputerowy.

 

Należy pamiętać, że meble należy dostosować bezpośrednio do konkretnego pracownika, tak aby możliwe było przyjęcie wygodnej, nieobciążającej pozycji ciała, umożliwiające częste jej zmiany.
Wytyczne i konkretne wymiary wyposażenia stanowisk obejmują osoby, które stanowią większość statystyczną populacji. Niemniej stanowisko powinno być dostosowane do warunków fizycznych danego pracownika.
Pierwszym elementem wyposażenia stanowiska komputerowego jest biuro, które powinno spełniać następujące kryteria:

 • wymiary blatu – co najmniej 100 x 80 cm,
 • regulacja wysokości umożliwiająca wykonywanie pracy zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej – w zakresie około od 55 do 120 cm, 
 • jasny kolor,
 • zaokrąglone brzegi. 

Następnym elementem jest krzesło biurowe, które powinno być wyposażone w:

 • regulację wysokości siedziska – zwykle w zakresie od 40 do 50 cm,
 • wyprofilowane oparcie odpowiednio do lordozy lędźwiowej, 
 • regulację wysokości oparcia o co najmniej 5–7 cm i kąta pochylenia oparcia w zakresie od 90 do 110 stopni od płyty siedziska,
 • podłokietniki umożliwiające przysunięcie się do biurka, sięgające mniej więcej od oparcia do połowy siedziska,
 • regulację wysokości podłokietników i odległości między nimi.

Podnóżki są również ważnym elementem stanowiska komputerowego. Powinny mieć powierzchnię oparcia o wymiarach co najmniej 45 x 35 cm oraz kąt regulacji w zakresie 5–15 st. Należy z nich korzystać w przypadku, gdy nie możliwe jest regulowanie wysokości biurka lub zakres tej regulacji jest niewystarczający.
Kolejną częścią składową opisywanego stanowiska jest monitor. Bardzo ważne jes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.