Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

6 listopada 2017

Działalność gospodarcza w Polsce z umową o pracę w innym kraju UE

205

Zasady ustalania właściwego ustawodawstwa w przypadku zawarcia umowy o pracę w innym kraju UE przez osoby prowadzące działalność na własny rachunek w Polsce.

W przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na własny rachunek w Polsce oraz pracy najemnej na terytorium innego państwa członkowskiego, podlegasz ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonujesz pracę najemną.

Muszą być jednak spełnione dwa warunki:

  1. praca najemna musi być faktycznie wykonywana. Nie jest wystarczające samo zawarcie umowy o pracę,

  2. praca najemna ani działalność na własny rachunek nie mogą mieć charakteru marginalnego.

W przypadku spełnienia tych warunków, jeśli zamieszkujesz w Polsce, ustalimy dla Ciebie ustawodawstwo kraju wykonywania pracy najemnej, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Do wydania zaświadczenia A1 uprawniona będzie wyłącznie instytucja ubezpieczeniowa kraju, w którym wykonujesz pracę najemną.

Jeśli za marginalną zostanie uznana praca najemna albo zostanie stwierdzone, iż praca ta nie jest faktycznie wykonywana, to właściwe będzie ustawodawstwa państwa, w którym wykonujesz pracę na własny rachunek.

Jeżeli praca na własny rachunek jest marginalna to właściwe będzie ustawodawstwo państwa pracy najemnej.

Przy ustalaniu, czy praca najemna nie ma charakteru marginalnego brane są pod uwagę: czas pracy oraz dochód i wynagrodzenie netto. Bierze się pod uwagę w ujęciu procentowym:

  • czas pracy najemnej do ogółu czasu pracy (z pracy najemnej i działalności) danej osoby w danym okresie,

  • kwotę wynagrodzenia netto do ogółu dochodu (z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.