Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 lipca 2018

Działalność gospodarcza i zlecenie a składki ZUS

212

Prowadzę działalność gospodarczą od 21 maja 2018 roku. Zadeklarowałam pełne składki ZUS z kodem 0510 od kwoty 2665,80 zł. Po wyliczeniu proporcjonalnej podstawy składek wyszła kwota 945,23 zł. W trakcie prowadzenia działalności - 24 maja 2018 r. zawarłam umowę zlecenia nie związaną z prowadzoną działalnością. Czy od umowy zlecenia muszę podlegać ubezpieczeniom społecznym czy tylko zdrowotnemu?

ODPOWIEDŹ

Z umowy zlecenia obowiązkowa będzie tylko składka zdrowotna.

UZASADNIENIE

Zarówno prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jak i wykonywanie umowy zlecenia stanowią tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Jednakże w razie ich zbiegu, o tym który tytuł pozostanie jako przymusowy, a który tylko według wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, decyduje wysokość podstawy wymiaru składek społecznych, zarówno z działalności jak i z umowy zlecenia.

Otóż zleceniobiorca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru powyższych składek jest niższa od najniższej podstawy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynoszącej 60% przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i re...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.