Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

2 września 2018

Dyżur domowy pracownika – czas trwania

203

Nasi pracownicy pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Chcemy zobowiązać pracowników do dyżurów domowych po godzinach pracy, w dni dla nich pracujące. Czy pracownicy mogą przez pozostałe 16 godzin w danym dniu przebywać na dyżurze domowym?

ODPOWIEDŹ

Nie, dyżur pełniony przez pracownika w domu, po 8 godzinach pracy, nie może przekraczać 5 godzin w tym dniu. Wynika to z faktu, że czas pełnionego dyżuru domowego nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego.

UZASADNIENIE

Czas dyżuru domowego jest szczególnym rodzajem dyżuru pracownika. Pracodawca może bowiem zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – czyli np. w domu pracownika (art. 1515 k.p.).

Nakazując pracownikom dyżur należy jednak pamiętać, że stanowi on ingerencję w sferę prywatną pracownika, a tym samym przepisy wymagają, aby czas pełnionego dyżuru nie naruszał prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin takiego odpoczynku.

Powyższy wymóg dotyczy całego okresu dyżuru, zarówno faktycznego wykonywania pracy, jak i oczekiwania na pracę. Dotyczy to również dyżurów domowych. Również ta forma dyżurowania nie powinna naruszać przewidzianych okresów odpoczynku. Zagwarantowanie pracownikom minimalnych okresów odpoczynku wyklucza pełnienie dyżurów całodobowych.

WAŻNE: Okresem odpoczynku jest okres, w którym pracownik może dysponować czasem według swojego uznania w ramach doby pracowniczej. Tym samym, jedenastogodzinny wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.