Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dyrektywa Work Life Balance – czyli pogodzenie pracy z rodzicielstwem

Artykuły | 6 czerwca 2022 | NR 54
0 509

Dnia 2 sierpnia br. mija termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa Work Life Balance). Podstawowym założeniem dyrektywy jest zachowanie praw już obowiązujących oraz zbudowanie na ich podstawie nowych i lepszych rozwiązań. Nowe regulacje mają przede wszystkim promować odpowiednią równowagę między zobowiązaniami rodzinnymi, a zawodowymi oraz dać równe szanse kobietom i mężczyznom w pracy i w domu.

Chodzi przede wszystkim o założenie, że równe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź