Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam na pół etatu asystentkę. Od przyszłego miesiąca chciałbym również na 1/4 etatu zatrudnić ją w dziale reklamy do pozywania nowych klientów. Czy mogę to zrobić? A co z godzinami nadliczbowymi?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ są to dwie zupełnie różne prace, a ich wymiar czasu pracy będzie wynosił w sumie 3/4, organy kontrolne nie powinny ich zakwestionować. W przypadku pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy na dwóch etatach może powstać problem z zakwalifikowaniem danej pracy jako nadliczbowej.

UZASADNIENIE

Przepisy nie zakazują zatrudniania pracownika u tego samego pracodawcy na więcej niż jedną umowę o pracę w łącznym wymiarze przekraczającym pełny etat (pełny wymiar czasu pracy).

Jednak w praktyce takie zatrudnienie, przede wszystkim w sytuacji gdy łączny wymiar czasu pracy przekracza pełny etat, w czasie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy jako obejście przepisów dotyczących czasu pracy

Bezpieczniej dla pracodawcy jest zatem, aby pracownik zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę wykonywał pracę łącznie w wymiarze nieprzekraczającym pełnego etatu. Ponadto czynności wykonywane na podstawie takich umów powinny być różne – co ma miejsce w tym przypadku.

Ryzykują natomiast pracodawcy, którzy z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę zawierają czasem umowę zlecenia na prace o podobnym charakterze, jak wynikające w umowy o pracę na liczbę godzin w miesiącu, która po zsumowaniu z czasem pracy da więcej niż pełen etat.

Sąd Najwy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę