Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , WAŻNE TEMATY

1 sierpnia 2018

Dokształcanie pracowników - prawa i obowiązki pracodawcy

0 599

Przepisy prawa pracy dają pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Może się ono odbywać zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i za jego zgodą. Pracodawca, który wyraził zgodę na naukę pracownika musi zapewnić mu możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego i zwolnić z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (art. 1031 § 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). W tym zakresie pracodawca podejm...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.