Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy zakładem produkcyjnym, który położony jest poza miastem i do którego dojazd jest utrudniony. Większość pracowników dojeżdża do pracy pociągiem i tym samym transportem wraca do domu. Ze względu na fakt, że pociągi kursują rzadko, cześć pracowników zostaje w zakładzie około półgodziny, by nie stać na stacji i dopiero kilka minut przed przyjazdem pociągu opuszcza zakład.

Ostatnio jeden z tak dojeżdżających pracowników dostał wypowiedzenie stosunku pracy i zażądał wypłaty należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Czy faktycznie pracownikowi należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe? Pracownik argumentuje, że pozostawał do dyspozycji zakładu pracy po normalnych godzinach pracy.

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi w sytuacji opisanej nie należy się wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Samo pozostawanie w gotowości do pracy, nie wystarcza do zakwalifikowania takiego stanu jako pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli pracownik poza normalnymi godzinami pozostaje do dyspozycji pracodawcy lub jedynie przebywa w zakładzie pracy, nie wykonuje pracy, to czasu tego nie wlicza się do czasu pracy ani w tzw. normalnym czasie pracy, ani w godzinach nadliczbowych. Natomiast o pracy w godzinach nadliczbowych można mówić jedynie, gdy praca jest wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę