Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej jednostce służy funkcjonariusz, który pod koniec stycznia dostarczył decyzję o nadaniu statusu weterana. Czy już w momencie dostarczenia tej decyzji przysługuje mu dodatkowy urlop? Czy sama decyzja jest wystarczająca, czy należy zgromadzić także inne dokumenty?

Odpowiedź 

Jeśli funkcjonariusz dostarczył do kadr decyzję  poświadczającą fakt, że jest on weteranem poszkodowanym, wówczas przysługuje mu prawo do corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni kalendarzowych. Sama decyzja administracyjna jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do dodatkowego urlopu. 

Uzasadnienie

Prawo do pierwszego urlopu powstaje z dniem, w którym decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia przez funkcjonariusza tej decyzji przełożonemu właściwemu do spraw osobowych. 
Taki urlop funkcjonariusz  wykorzystuje w całości w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym funkcjonariusza. Nie ma żadnych formalnych przeszkód,  by urlop ten funkcjonariusz mógł wykorzystać już w lutym. 
Jednak należy pamiętać, że prawo do dodatk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.