Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam pracowników w weekendowym systemie czasu pracy. Wiem, że przy tym systemie pracy praca w święta jest czymś zupełnie normalnym. Mam jednak pytanie – czy w tej sytuacji muszę pracownikom płacić dodatek z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Nie, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty jakiegokolwiek dodatku z tytułu pracy w święta pracownikom zatrudnionym w weekendowym systemie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 144 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika może być wobec niego przyjęty system, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Rozliczanie pracy w niedziele i święta reguluje natomiast art. 15111 k.p.

W § 1 wyłącza on wprost stosowanie w zamian za pracę w niedziele i święta dni wolnych lub – w razie niemożności ich udzielenia – dodatku do wyna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.