Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kwoty dodatków obowiązujące w 2017 - 2019 roku

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Rok 2019

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Kwota dodatku za 1 godz.

styczeń

(2250 zł : 176 godz.) x 20%

2,56 zł

luty

(2250 zł : 160 godz.) x 20%

2,81 zł

marzec

(2250 zł : 178 godz.) x 20%

2,68 zł

kwiecień

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

2,68 zł

maj

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

2,68 zł

czerwiec

(2250 zł : 152 godz.) x 20%

2,96 zł

lipiec

(2250 zł : 184 godz.) x 20%

2,45 zł

sierpień

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

2,68 zł

wrzesień

(2250 zł : 168 godz.) x 20%

2,68 zł

październik

(2250 zł : 184 godz.) x 20%

2,45 zł

listopad

(2250 zł : 152 godz.) x 20%

2,96 zł

grudzień

(2250 zł : 160 godz.) x 20%

2,81 zł

...Rok 2018

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2018 roku

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Kwota dodatku za 1 godz.

styczeń

(2100 zł : 168 godz.) x 20%

2,50 zł

luty

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

2,63 zł

marzec

(2100 zł : 176 godz.) x 20%

2,39 zł

kwiecień

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

2,63 zł

maj

(2100 zł : 160 godz.) x 20%

2,63 zł

c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę