Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

19 kwietnia 2018

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

178

Osoby, które nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, mogą dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia.

Osoby te mogą zgłosić się do tych ubezpieczeń dobrowolnie, jeśli:

  • mieszkają w Polsce, bądź

  • nie mieszkają w Polsce, ale były wcześniej objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo

  • nie mieszkają w Polsce, ale mają do nich zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dobrowolnymi ubezpieczeniami będą one objęte od dnia, który wskażą we wniosku o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym wniosek został złożony do ZUS.

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od:

  • dnia, który ubezpieczony wskaże we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

  • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy ubezpieczony zawrze umowę o pracę i na tej podstawie będ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę