Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoby, które nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, mogą dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia.

Do ubezpieczeń emerytalnych i rentowego mogą się zgłosić dobrowolnie osoby, które:

  • mieszkają w Polsce, bądź

  • nie mieszkają w Polsce, ale były wcześniej objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo

  • nie mieszkają w Polsce, ale mają do nich zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dobrowolne ubezpieczenie obejmuje ubezpieczającego się od dnia wskazanego przez tę osobę we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym zostanie złożony wniosek do ZUS.

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od:

  • dnia, który został wskazany we wniosku ubezpieczonego o wyłączenie z tych składek, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

  • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy ubezpiec...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.