Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach przyjętej przez Sejm 12 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany obejmujące rejestr umów, który będą miały obowiązek prowadzić jednostki sektora finansów publicznych. Najważniejsze zmiany to podniesienie wartości umowy, która będzie musiała zostać wpisana do rejestru, a drugi przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na 2023 rok.

Zgodnie z obowiązującymi p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź