Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i rehabilitacyjnym łącznie prawie rok. Czy za ten okres należy się urlop wypoczynkowy?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego na ogólnych zasadach.

UZASADNIENIE

Okresy niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika nie wpływają na jego prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego ani na obniżenie przysługującego wymiaru.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu choroby pracodawca udziela w terminie późniejszym. Z powyższego wynika, iż urlop wypoczynkowy nie może przypadać w okresie orzeczonej niezdolności do pracy. Urlop w wymiarze proporcjonalnym przysługuje pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracoda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę