Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

29 sierpnia 2019

Dlaczego składka na ubezpieczenie wypadkowe jest różna

197

Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe ma motywować płatników składek, by podejmowali działania w zakresie prewencji wypadkowej oraz by przestrzegali przepisów bhp.

Co ma wpływ na wysokość składki

O wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej przez ZUS decydują dane dotyczące:

– liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia,

– liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

W zależności od stwierdzonej u płatnika liczby wypadków przy pracy i osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wysokość stopy procentowej może być podniesiona lub obniżona.

Kto i jak ustala wysokość składki

ZUS ustala wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom składek, którzy:

– zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

– za trzy ostatnie lata kalendarzowe przekazywali do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA”.

Pozostali płatnicy sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich jest ona zryczałtowana i wynosi:

– 50% najwyższej stopy procentowej spośród ustalonych na dany rok składkowy dla...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę