Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

5 marca 2019

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające

178

Na swojej stronie internetowej ZUS opublikował wskazówki dla osób ubiegających się o uzupełniające świadczenie uzupełniające.

Czytamy w nim: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

  • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,

  • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wysokość świadczenia

Jeśli nie masz prawa do emerytury lub renty, świadczenie będzie przysługiwać Ci w wysokości najniższej emerytury.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, ale jej wysokość jest niższa od najniższej emerytury, to rodzicielskie świadczenie uzupełniając...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę