Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , WAŻNE TEMATY

1 sierpnia 2018

Dla kogo elektroniczne akta pracownicze

172

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią pracodawcom przechowywanie akt pracowniczych. Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja oznacza, że więcej obowiązków będzie spoczywało na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też podpisał on umowę na modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego pod kątem elektronizacji akt pracowniczych.

Dziś akta pracownicze są przechowywane w formie papierowej. Nowe prawo skraca okres ich przechowywania z 50 do 10 lat dla osób zatrudnianych po raz pierwszy po styczniu 2019 r. Co jeszcze ważniejsze – wprowadza możliwość prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Dotychczas zgromadzone akta pracownicze pracodawca będzie mógł jednak pozostawić w obecnej, papierowej formie.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych możliwe będzie także w odniesieniu do osób zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. Będzie to jednak wymagało przesłania do ZUS specjalnego oświadczenia i raportów informacyjnych.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja oznacza, że więcej obowiązków będzie teraz spoczywało na ZUS, który będzie musiał gromadzić dodatkowe informacje od pracodawców o pracownikach, w tym dotyczące:

  • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

  • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe; kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę