Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

30 września 2018

Delegowanie pracownika a ubezpieczenia społeczne

193

Czy pracownik oddelegowany do pracy w Bułgarii na okres 15 miesięcy podlega ubezpieczeniom społecznym polskim czy bułgarskim?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przypadku i pracownik będzie podlegał polskim ubezpieczeniom społecznym, jednak pod warunkiem że przed wyjazdem był nimi objęty w Polsce.

UZASADNIENIE

Generalnie zgodnie z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rad (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę. Oznacza to tyle, że polski pracownik delegowany do UE na czas nie dłuższy 24 miesiące podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

Jednak polskim ubezpieczeniom społecznym oddelegowany pracownik delegowany będzie podlegał jedynie wówczas gdy przed wyjazdem podlegał takim ubezpieczeniom w Polsce. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy, który w wyroku z 19 września 2017 r. (sygn. akt II UK 648/ 16) wskazuje, że „Wymóg pozostawania w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przez osobę zatrudni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.