Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lutego 2018

Czy zgoda urzędnika samorządowego wystarczy do tego, żeby powierzyć mu wykonywanie innej pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące

172

Jednostka samorządowa chce powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, ale minimalnie na pół roku. Pracownik godzi się na to rozwiązanie i gotów jest podpisać stosowne porozumienie. Czy w takim przypadku dalej obowiązuje 3 miesięczne ograniczenie właściwe dla powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy?

ODPOWIEDŹ

Powierzenie pracownikowi samorządowemu wykonywania innej pracy może nastąpić tylko na okres nie przekraczający 3 miesięcy kalendarzowych. Jeśli jednostka samorządu chce by ten stan trwał dłużej powinna zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające, które na stałe usankcjonuje zaistniałą sytuację.

UZASADNIENIE

Ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza możliwość powierzenia pracownikowi samorządowemu innej pracy niż ta, która została określona w jego umowie o pracę. Można to zrobić jeśli spełnione są następujące warunki:

  • powierzenie tej pracy wynika z potrzeb jednostki;

  • powierzenie dodatkowej pracy nie będzie trwało dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym;

  • inna powierzona praca będzie zgodna z kwalifikacjami pracownika;

  • w okresie powierzenia pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Przy respektowaniu powyższych ograniczeń powierzenie dodatkowej pracy nie będzie wymaga...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę