Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 marca 2018

Czy zbiorcze zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego jest prawidłowe

211

Firma organizująca na nasze zlecenie szkolenie okresowe chce wystawić zaświadczenie o tym, że pracownicy je odbyli w postaci zbiorczej liczy osób uczestniczących w tym szkoleniu. Czy taki dokument jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Naszym zdaniem nie. Przepisy regulujące kwestie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią, że potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Wzór tego dokumentu jest załącznikiem do wzmiankowanych przepisów. Należy go w związku z tym traktować jako wzór urzędowy. Firma szkoleniowa nie może więc samodzielnie określać treści zaświadczeń wystawianych pracownikom.

Wz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.