Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 marca 2018

Czy w związku z niewypracowniem normy czasu pracy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi

175

Jeden z naszych pracowników w lutym nie wypracował obowiązującej go miesięcznej normy czasu pracy. Miało to związek z organizacją czasu pracy, w miejscach w których są zatrudnieni. Czy w związku z tym możemy potrącić im z lutowego wynagrodzenia za te godziny?

ODPOWIEDŹ

Nie, w tym przypadku nie można pomniejszyć należnego pracownikowi wynagrodzenia, ponieważ niewypracowanie pełnego, wynikającego z umowy o pracę, wymiaru czasu pracy nastąpiło w związku z organizacją pracy.

Potrącenia takiego pracodawca mógłby dokonać jedynie wówczas, gdyby niedopracowanie wynikało wprost z winy pracownika.

UZASADNIENIE

Pracownicy nie mogą ponosić odpowiedzialności związanej z brakiem możliwości zapewnienia im pracy przez pracodawcę w ustalonych normach czasu pracy w okresach rozliczeniowych.

W tym przypadku niedopracowanie godzin ma związek ze specyfiką miejsca, w jakim praca była świadczona, a co za tym idzie - skutek takiego niedopracowania w pełni obciąża pracodawcę. Pracownik nie przyczynili się bowiem w żaden sp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.