Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 stycznia 2018

Czy urlop wypoczynkowy ulega przedłużeniu, gdy w sobotę przypada dzień wolny od pracy

201

W styczniu nasz pracownik bierze urlop wypoczynkowy od 8 stycznia, czyli od poniedziałku i wyjeżdża na wczasy, urlop został udzielony przez przełożonego zgodnie z planem urlopów. Już po podpisaniu zgody na urlop kierownik zakładu zdecydował, że ze względu na Święto Trzech Króli, które w tym roku przypada w sobotę, dniem wolonym od pracy dla całej firmy będzie właśnie poniedziałek 8 stycznia. Czy w tej sytuacji pracownikowi będącemu na urlopie wypoczynkowym należy się tez ten dzień wolny i automatyczne zmniejszenie dni wykorzystanego urlopu, czy urlop niejako „konsumuje” ten dzień wolny udzielony za święto?

ODPOWIEDŹ

W zaistniałej sytuacji pracownik będzie przebywał krócej na urlopie wypoczynkowym o jeden dzień, czyli poniedziałek 8 stycznia, który dla wszystkich pracowników stał się dniem wolnym od pracy. Urlop dla tego pracownika rozpocznie się dopiero we wtorek, 9 stycznia. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 154 2 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.) urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Należy pamiętać, że przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. W Kodeksie pracy nie ma przepisu nakazującego wprost, że w sytuacji jak ta opisana w pytaniu, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień urlopu. Wynika to pośrednio z zapisu art. 130 § 1 i 2 k.p. Mianowicie obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza si...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.