Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

4 stycznia 2019

NR 13 (Styczeń 2019)

Czy telepracownik może wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy bhp

241

Do wykonywania zadań służby bhp chcemy powołać w tym roku pracownika posiadającego co prawda uprawnienia, ale pracującego na zasadach telepracy. Przez dwa dni w tygodniu (poniedziałek i piątek) pracuj on w siedzibie firmy, natomiast pozostałe 4 w domu. Pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której ma siedzibę nasza firma i bez problemu może do niej przyjechać w ciągu godziny.

ODPOWIEDŹ

Moim zdaniem, nie ma przeszkód, aby pracownik ten został specjalistą bhp. W obowiązujących przepisach nie ma:

 

  • po pierwsze formalnych przeciwwskazań, aby telepracownik spełniający wymagania kwalifikacyjne pełnił rolę pracownika wyznaczonego do wykonywania obowiązków służby bhp,

  • po drugie - żaden przepis nie wymaga, aby osoba pełniąca taką rolę musiała w sposób stały być obecna każdego dnia w zakładzie pracy.

 

UZASADNIENIE

Żaden przepis nie nakłada na pracownika wykonującego zadania służby bhp obowiązku, aby zadania z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy musiały być realizowane każdego dnia pracy. W przeciwnym razie również osoba będąca specjalistą bhp spoza zakładu również musiałby być obecna każdego dnia w pracy.

Wyznaczając jednak taką osobę do wykonywania zadań służby bhp, należy upewnić się, czy będzie możliwe pogodzenie wykonywania przez nią pracy w formie telepracy poza zakładem oraz wykonywanie zadań służby bhp na terenie zakładu pracy.

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.